Nyheter och aktuellt

Elolyckor ökade under 2021

Under förra året ökade anmälningarna av elolyckor med 9% och tillbuden med 13%. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor. Efter en minskning av anmälningar under första pandemiåret 2020, har … Läs mer

Så mycket har grävskadorna minskat på tre år, god jul!

Grävallvar är ett samverkansprojekt mellan nätägare, maskinentreprenörer, myndigheter, kabelutsättare och andra branschaktörer. Målet för Grävallvar är att minska grävskadorna med minst 30 procent från 2017 till 2020. Nu visar färsk … Läs mer

Har du ledningskoll på höstens projekt?

Gräv aldrig utan ledningsanvisning Grävskador kan ha flera orsaker och alla är inte enkla att undvika. Ledningsanvisningen ger bättre kontroll och förebygger grävskador. En grävskada äventyrar inte bara din egen säkerhet, … Läs mer

Lär dig mer om riskerna vid markarbeten

Olika skaderisker för olika ledningstyper I samband med en skada på en nedgrävd starkströmskabel kan marken bli strömförande, så att du riskerar en stöt utan att ens ha direktkontakt med … Läs mer

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar