Kategori: Ledningskollen

Film: Vilken är den vanligaste orsaken till grävskador?

Grävskador på ledningar orsakar stora kostnader och mycket besvär för samhället och gräventreprenörer. Hur kan du som gräventreprenör eller grävmaskinist göra för att förebygga grävskador? Vår gräventreprenör Peter Nordlund svarar … Läs mer

Vattenfall i kampanj för att förebygga grävskador

Strömavbrott på grund av avgrävda ledningar ökar. Bara för Vattenfall bestod 17 procent av driftstörningarna under förra året av pågrävda kablar. Nu startar Vattenfall Eldistribution en kampanj som uppmanar till … Läs mer

Grävallvar på Svenska Maskinmässan

Trots att den utmärkta tjänsten Ledningskollen finns grävs ledningsnät av varje timme. Dygnet runt. Året om. Skador som kan vara förödande för dig som gräver men även för sjukhus, företag … Läs mer

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?