Roger Lundgren
Press och Partneransvarig
Thomas Johnsson
Ellevio
Petter Holmberg
Geomatikk
Mårten Bergström
Telia
Per Westlund
Trafikverket
Jonas Bornström
Vattenfall Eldistribution

Vi är huvudpartners

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar