Anton Henning
Projektledare
Roger Lundgren
Press och Partneransvarig
Lars-Erik Lindgren
Ellevio
Petter Holmberg
Geomatikk
Kjell Rödin
Skanova
Per Karlsson
Trafikverket
Jonas Bornström
Vattenfall Eldistribution

Vi är huvudpartners