Tillsammans kan vi hjälpas åt att förhindra grävskador

Gå med i kampen mot grävskador, bli medlem i Grävallvar

Se ett webbinarium om att bli medlem

Grävallvars projektledare Roger Lundgren berättar om Grävallvars arbete och vad du får som medlem. Webbinariet hölls den 25 augusti 2020.

 

Grävallvar arbetar för att minska antalet grävskador. Inte bara för att reparationskostnaderna uppgår till cirka 400 miljoner kronor per år, utan också för att varje avgrävd ledning riskerar att orsaka driftstörningar för privatpersoner, företag och viktiga samhällsfunktioner.

Grävallvar arbetar för att minska antalet grävskador genom att

 • ta fram en gemensam branschstandard för hur man ska agera vid grävskador
 • klargöra vad som gäller juridiskt och försäkringsmässigt när en maskinentreprenör arbetar utan ledningsanvisning
 • utbilda och informera genom annonsering, nyhetsbrev, sociala medier m.m.
 • anordna grävarträffar runt om i landet och träffa entreprenörer på respektive ort
 • åka på roadshow till fiberaktörer över hela Sverige.
 • föra dialog med skolor som utbildar entreprenörer och maskinförare.

Bli medlem i Grävallvar

Nätägare som månar om störningsfria ledningsnät är välkomna att bli medlemmar i Grävallvar. Kom med – ju fler vi är, desto större blir våra möjligheter att minska antalet grävskador. Det tjänar både du och vi på – och samhället i stort.

Förmåner som medlem

 • Du får exklusivt ta del av resultaten av våra överläggningar med jurister och försäkringsbolag.
 • Du får tillgång till Medlemssidorna.
 • Du får tillgång till en omfattande handbok för skadereglering med dokument som stöttar hela processen, från faktainsamling till fakturering av kostnader.
 • Du är välkommen att medverka vid lokala arrangemang.
 • Du bjuds in till nätägarträffar 1–2 gånger per år.
 • Du får Grävallvars nyhetsbrev med den senaste informationen om hur vårt arbete mot grävskador fortskrider.

Och kanske viktigast av allt – varje skada som kan förhindras på ditt ledningsnät innebär att du slipper onödiga kostnader och besvär.

Skicka in din intresseanmälan redan idag!

Intresseanmälan

Kontakta oss gärna på info@gravallvar.se för mer information.

Välkommen till Grävallvar!

Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält

Vi är huvudpartners

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar