Tillsammans kan vi hjälpas åt att förhindra grävskador

Gå med i kampen mot grävskador, bli medlem i Grävallvar

Se ett webbinarium om att bli medlem

Grävallvars projektledare Roger Lundgren berättar om Grävallvars arbete och om hur viktigt det är att bidra som medlem. Webbinariet hölls den 25 augusti 2020.

 

Grävskador medför risk för allvarliga personskador, ibland med dödlig utgång. Reparationskostnaderna uppgår till cirka 400 miljoner kronor per år och varje avgrävd ledning riskerar att orsaka driftstörningar för privatpersoner, företag och viktiga samhällsfunktioner. Därför är det viktigt att minska grävskador.

Grävallvar arbetar för att minska antalet grävskador genom att

  • sprida information om hur viktig ledningsanvisningen är för att undvika grävskador
  • klargöra vad som gäller juridiskt och försäkringsmässigt när en maskinentreprenör arbetar utan ledningsanvisning
  • utbilda och informera om säkerhet och att undvika skador genom Kunskapsbanken, nyhetsbrev, sociala medier m.m.
  • tillhandahålla en e-utbildning för blivande entreprenörer och maskinförare.

Bli medlem i Grävallvar

Vill du bidra till arbetet att öka säkerheten, minska störningar och sänka kostnader? Vi välkomnar alla nätägare att delta. Ju fler vi är, desto större blir våra möjligheter att minska antalet grävskador. Det tjänar både du, vi och samhället i stort på. Vi har nätägarträffar 1-2 gånger och du hålls löpande uppdaterad med nyheter.

Detta ska vi göra de kommande tre åren

Grävallvar planerar nu arbetet för de kommande tre åren i projektet. Vi kommer närmast att

  • upplysa privatpersoner via kommunerna om att de måste beställa ledningsanvisning vid markarbeten på sina tomter
  • påverka byggherrar att sprida information om ledningsanvisning och Ledningskollen vid upphandlingar
  • samarbeta med försäkringsbolagen för att ta fram ett underlag till skaderegleringsarbete.

Skicka en intresseanmälan!

Om du vill veta mer om att stötta Grävallvar, fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

 

Vi är huvudpartners

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar