Ny e-utbildning, testa din kunskap i att skydda ledningar

Grävskador sker en gång i timmen, varje dag och året runt. En grävskada kan leda till allvarliga personskador, i värsta fall med dödlig utgång — utöver de samhällskonsekvenser avbrott i infrastrukturen kan ge.
Alla inblandade i markarbeten har ansvar att se till att skador inte sker men ytterst den som sätter skopan i marken.

E-utbildning för blivande maskinförare

För att stötta gymnasier och yrkesskolor som utbildar maskinförare har Grävallvar tillsammans med Ledningskollen utvecklat e-utbildningen “Lär dig skydda ledningar”. I 15 steg lär sig eleverna bland annat mer om ledningstyper, hur man använder Ledningskollen, hur man söker olika tillstånd, vilka risker som finns och hur man undviker dem. Varje steg avslutas med ett prov och vid godkänt får man ett diplom som kan laddas ned som en pdf. Stegen behöver inte göras i någon särskild ordning.

Inte bara för elever, du kan också plugga på!

Utbildningen är tänkt för blivande maskinförare men är öppen för alla som vill fräscha upp sina kunskaper. Ledningsanvisning och kommunikation är bästa skyddet mot grävskador så vi rekommenderar särskilt stegen Ledningsanvisning, Karta och utsättning, Grävning efter ledningsanvisning, Grävskador och Kommunikation.

Ett stöd för ditt säkerhetsarbete

En del nätägare kan komma att kräva diplom på vissa steg som krav vid upphandlingar så utbildningen är bra att känna till. Den kan också vara ett stöd för säkerhetsarbetet på ditt eget företag. Kanske behöver du själv friska upp minnet? Titta gärna in i utbildningen, du skapar enkelt ett konto och loggar in.

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar