Ett viktigt projekt för störningsfria ledningsnät

Om oss

Vi som driver detta projekt har ett stort intresse av att förhindra grävskador. Vi är alla måna om störningsfria ledningsnät.

Bakgrund till projektet är att det sker så många grävskador vid de omfattande markarbeten som pågår i landet, inte minst i samband med den pågående fiberutbyggnaden.

Vårt mål är att tillsammans med entreprenörer och maskinförare skapa en gemensam förståelse för problematiken och framför allt att hjälpas åt för att förhindra grävskador på ledningsnät. Vi vet att detta inte bara är ett bekymmer för nätägaren, utan också för dig som orsakar skadan och för tredje man, samhällsfunktioner, företag och privatpersoner.

Ledningskollen

Det är ditt ansvar som grävmaskinist att se till att du har en aktuell ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen är kostnadsfri och beställs på ledningskollen.se

Vi är huvudpartners

Medlemmar

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?