Tillsammans i kampen mot grävskador

En hjälp för alla parter

Grävskador kostar 400 miljoner kronor i reparationskostnader per år. Av dessa får entreprenörerna stå för 300 miljoner. Kostnaderna för avbrotten i viktiga samhällsfunktioner är förstås ännu högre och belastar de drabbade, ofta via skattsedeln.

Det finns med andra ord ett stort allmänintresse att förhindra grävskador.

Nätägare är huvudfinansiärer

Huvudpartners och medlemmar finansierar Grävallvar. Som nätägare eller annan intressent kan du bli medlem och få tillgång till material och dokument kring bland annat skadereglering. Som ambassadör kan ditt företag bidra med kunskap och informationsspridning.

Kunskap och samarbete mot grävskador

Entreprenörer inom markanläggning betalar ingenting för att ta del av information från Grävallvar. De kan däremot skriva på för att bli grävallvarliga och i sin vardag arbeta enligt de rutiner som vi vet förhindrar grävskador.

Genom Kunskapsbanken kan entreprenörer och grävmaskinister få handfasta tips och råd om vad som gäller vid markarbeten.

Ledningskollen

Det är ditt ansvar som grävmaskinist att se till att du har en aktuell ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen är kostnadsfri och beställs på ledningskollen.se

Vi är huvudpartners

Medlemmar

Ambassadörer

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar