Elolyckor ökade under 2021

Under förra året ökade anmälningarna av elolyckor med 9% och tillbuden med 13%. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor. Efter en minskning av anmälningar under första pandemiåret 2020, har nu kurvan åter vänt uppåt enligt ett pressmeddelande.

Undersökningen gäller främst elyrkespersoner men även bland privatpersoner finns ett mörkertal av elolyckor.

– Säkerhetskulturen byggs genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och behöver få ta större plats i det vardagliga arbetet. Arbetsgivare behöver ta ett större ansvar och tillsammans med medarbetare prata om tillbud, göra riskanalyser och följa upp elolyckor, säger Leif Wiker, överinspektör på Elsäkerhetsverket.

El innebär stor fara vid grävarbeten

För maskinentreprenörer innebär grävskador på exempelvis en högspänningskabel livsfara. En ledningsanvisning och försiktighet vid grävning är det bästa skyddet.

Läs mer om risker

 

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar