Energiföretagen och SSNF går med i Grävallvar för att minska ledningsskador

Grävallvar är ett branschinitiativ för att minska grävskador. Projektet som startade sommaren 2017 finansieras av ledningsägare och andra intressenter. Målet var att minska antalet grävskador på ledningar med minst 30 procent på tre år – ett ambitiöst mål som nu är nått och passerat. Kostnaderna för grävskador har också minskat för de ledningsägare som deltar i informationsinsamlingen. Sommaren 2020 beslutades om en tre-årig förlängning av projektet.

Nya medlemmar till styrgruppen

Nu välkomnar Grävallvar de nya medlemmarna Energiföretagen  och Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF) till styrgruppen. SSNF har tidigare deltagit i Grävallvar som ambassadör.

— Vårt arbete handlar om att informera om de vanligaste orsakerna till grävskador, påminna de som gräver om riskerna med grävskador och hur ansvaret är fördelat på entreprenörer och ledningsägare, säger Roger Lundgren som är projektansvarig för Grävallvar.

— Våra nya medlemmar är inte själva ledningsägare men kan som branschaktörer påverka mycket genom att driva frågan bland sina medlemmar om hur viktigt det är att skydda ledningarna från grävskador, menar Roger Lundgren.

För mer information, kontakta:

Roger Lundgren
E-post: roger.lundgren@gravallvar.se
Tel: 072-560 58 37

 

 

 

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar