Grävskador kan vara livsfarliga, var rädd om dig!

Förebygg och ta inga risker

I dag är samhället beroende av nedgrävda ledningsnät. En avgrävning kan vara förödande för till exempel sjukhus, myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till och med innebära livsfara för dig som gräver. Du som gräver har ett ansvar för att inte orsaka grävskador och alla inblandade parter kan arbeta förebyggande. Arbetsmiljöverket ställer dessutom tydliga krav på din arbetsgivare att förebygga olyckor.

En avgrävning är kostsam. Har du varit oaktsam är risken stor att du eller ditt företag måste ersätta nätägaren. Dessutom leder avgrävningen ofta till stillestånd för ditt företags maskiner. Det kostar också pengar.

6 vanliga misstag vid grävarbeten

Varje timme, dygnet runt och året om grävs en ledning av någonstans i Sverige. Reparationerna kostar 400 miljoner kr. Gräventreprenörerna får stå för 300 miljoner. Vill du också minska risken för skador och att behöva betala för reparationerna? De misstag du ska undvika är:

  • Ledningsanvisning har inte begärts i Ledningskollen.
  • Handschaktning eller försiktig grävning tillämpas inte inom en meter från ledningarna.
  • Markarbetets område förändras efter utförd ledningsanvisning.
  • Markarbetet påbörjas innan ledningsanvisningen är utförd.
  • Den fysiska utsättningen har inte bevarats av entreprenören.
  • Den som gräver har inte fått ta del av ledningsanvisningen och saknar därför viktig information.

Ledningsanvisning ska vara självklart

Ledningsanvisningen beskriver var det finns nedgrävda ledningsnät och är det mest effektiva sättet att minska risker, förseningar och onödiga kostnader vid markarbetet.

Du som är maskinförare ska ha en ledningsanvisning i handen innan du börjar gräva. Om du inte själv har ansvaret att beställa den ska du kräva en ledningsanvisning av den som har det, till exempel bygg- eller projektledaren.

Är du bygg- eller projektledare, tänk på att ledningsanvisningen ska finnas i maskinen – inte på kontoret!

Ledningskollen, en gratis tjänst

Via ledningskollen.se beställer du din ledningsanvisning. Den är kostnadsfri och ditt ärende når alla berörda nätägare för platsen du ska gräva på. Det är enkelt att beställa en ledningsanvisning och tjänsten är öppen dygnet runt.

Du får svar snabbt

De flesta nätägare svarar inom ett dygn. Inom fem dagar har du en fysisk anvisning på plats, om det inte är tillräckligt med en karta.

KOM IHÅG!

  • Du som är maskinist ska ha en ledningsanvisning innan skopan sätts i marken.
  • Den som beställer ledningsanvisning har ansvar att se till att den når maskinisten.
  • Ledningsanvisning är gratis och beställs via ledningskollen.se.

Ledningskollen

Det är ditt ansvar som grävmaskinist att se till att du har en aktuell ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen är kostnadsfri och beställs på ledningskollen.se

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar