Vanliga frågor och svar om ledningsanvisning och projektering

Här får du svar på vanliga frågor om ledningsanvisnings- och projekteringsärenden som skapas i Ledningskollen. Om det du undrar över inte finns med här skicka gärna in din fråga till oss. Använd kontaktformuläret längst ned på sidan.

Ledningsanvisning

Hur vet jag att det finns nätägare som har nedgrävd infrastruktur i området om dessa inte är med i Ledningskollen?

När du lägger in ett ärende i Ledningskollen kommer du även få ett svar angående nätägare som kan ha nät i området men som inte är anslutna. Ledningskollen kan inte garantera att alla nätägare finns med i listorna. Dessa nätägare har du ansvar att själv kontakta via telefon.

Är en ledningsanvisning alltid en fysisk kabelutsättning på plats med markering i mark med käppar eller sprej?

En ledningsanvisning innebär inte per automatik att du får fysisk kabelutsättning på plats. I många fall är ledningsanvisningen en eller flera kartor där du ser ledningarnas position.

Du kan även få en koordinatfil med inmätta GPS-punkter eller upplysning om att nätägaren inte har några ledningar i närheten av ditt markarbete.

 VIKTIGT!

En kartas utformning skiljer sig mellan olika nätägare. Tänk på att noga studera anvisningarna och kontakta nätägaren eller dess representant innan du börjar gräva om det är något du inte förstår. Chansa inte.

Varför får jag bara en karta och ingen fysisk utsättning?

Det finns flera anledningar till kartutskick, här följer de vanligaste:

  • Ledningarna är GPS-inmätta och kartan är fullgod att utgå ifrån vid markarbetet.
  • Nätägaren gör bedömningen att inga ledningar i angivet område berörs, antingen genom att titta på kartunderlaget eller efter samtal med dig som ska gräva. Du kanske har ritat in ett för stort område, eller ska endast schakta på en sida av vägen där det inte finns några ledningar.
  • Vissa nätägare skickar alltid karta på mindre ledningar. Då får du gräva försiktigt enligt hur ledningen visas på kartan, se gärna grävtips.
  • Nätägaren behöver komma i kontakt med dig som gräver innan utsättning bokas. Karta kan skickas vid utebliven kontakt och du har då ansvaret att kontakta nätägaren eller dess representant för att boka utsättning.

 VIKTIGT!

Läs noggrant de svar nätägaren lämnar, ofta beskriver nätägaren anledningen till kartutskicket i fritext i svarsmailet och/eller som information i Ledningskollen.

Jag förstår inte kartan, vad gör jag?

Om du är det minsta osäker på hur kartan ska tydas, kontakta nätägaren eller dess representant direkt. Chansa aldrig!

Här finns nätägarna som är anslutna till Ledningskollen

Kan jag begära en fysisk utsättning?

Du kan begära en fysisk utsättning genom att kontakta ledningsägaren eller dess representant. Det är dock upp till nätägaren att fatta beslut om det ska genomföras.

Kontakta då ledningsägaren eller dess representant direkt. Kontaktuppgifter finns i ledningsanvisningen.

Vem har ansvar för att utsättningen bevaras?

Den som skapat ärendet i Ledningskollen ansvarar för att säkra och bevara utsättning tills dess att markarbetet är avslutat. De vanligaste metoderna för att bevara utsättningen är att fotografera vid utsättningstillfället, förstärka utsättningen med egna pinnar och sprej eller själva mäta in utsättningen med en GPS-utrustning.

Jag behöver utöka området jag ska gräva i, hur gör jag?

Ändras området för ditt markarbete ska du skapa ett nytt ledningsanvisningsärende i Ledningskollen.

Vad gör jag om det är brister i utsättningen?

Kontakta nätägare eller representant innan du börjar gräva för att eventuellt komplettera utsättningen.

Kan jag ringa eller e-posta Ledningskollen för att få en utsättning?

Ledningskollen är en webbtjänst där du lägger in ditt eget ärende och beskriver när, var och hur du ska utföra ditt markarbete. Ledningskollen skickar uppgifterna till ledningsägare i området. De skickar i sin tur ledningskartor eller gör en utsättning åt dig. Du kan alltså inte e-posta eller ringa Ledningskollen för ledningsanvisning.

Kan jag använda Ledningskollen från utlandet och trots att jag saknar svenskt personnummer?

Ledningskollen kan användas från hela världen. Personnummer är inget krav. Du kan både logga in med användarnamn och lösenord samt med bank-ID.

Kan jag få kopia på underlag som jag har fått tidigare via Ledningskollen?

Det är ledningsägarna som skickar underlag så du som användare kontaktar dem om du behöver kopior. Du kan se dina tidigare ärenden när du är inloggad på ditt konto i Ledningskollen.

Projektering

Varför ska jag göra ett projekteringsärende?

Ett projekteringsärende ger dig information om nedgrävd infrastruktur i det område där du planerar ditt markarbete. Du får tidigt en bild av komplexiteten i arbetet vilket bland annat är viktigt för att kunna ta rätt betalt.

Du kan också planera för att lägga ditt grävstråk i befintliga schakt eller planera för ett nytt.

Måste jag projektera alla markarbeten?

Nej, projektering är vanligast vid större, planerade arbeten, vanligen fibrerings- och elprojekt. En riktlinje är infrastruktur på mer än 500 meter i tätort.

Vad får jag för information vid ett projekteringsärende?

Du väljer själv i vilket format du vill ha filerna över befintliga ledningar och infrastruktur. Ägare som har ledningar eller annan infrastruktur i närheten av det område som projekteringen anger var deras ledningar ligger nedgrävda.

Jag förstår inte informationen i filerna jag fått, vad gör jag?

Om du är det minsta osäker på hur kartan ska tydas, kontakta nätägaren eller dess representant direkt.

Kan jag använda projekteringsärendet för ledningsanvisning?

Nej, svaret på projekteringsärendet kan inte användas för att utföra markarbetet, endast för att planera det. Vid markarbeten måste du ha en ledningsanvisning.

Frågor? Kontakta oss gärna!

Ledningskollen

Det är ditt ansvar som grävmaskinist att se till att du har en aktuell ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen är kostnadsfri och beställs på ledningskollen.se

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar