Över 30 skolor använder Grävallvars e-utbildning om att skydda ledningar

Grävallvars e-utbildning “Lär dig skydda ledningar” lanserades för snart ett år sedan. Sedan dess har över 500 elever loggat in och i snitt genomfört 10 av de 15 utbildningsavsnitten. Över 30 skolor som utbildar blivande maskinförare använder sig av utbildningen.

Syftet med utbildningen är att skapa insikter om ansvar för ledningar vid markarbeten, vilka risker som finns och hur man hanterar dem. Den riktar sig främst till blivande maskinförare som utbildar sig vid gymnasieskolor eller yrkeshögskolor.

— Gensvaret är mycket bra, säger Roger Lundgren, projektansvarig för Grävallvar och fortsätter:

— Ju tidigare vi kan höja medvetenheten om riskerna som finns med att skada ledningar desto bättre. Ytterst handlar det om maskinförarnas egen säkerhet men lika viktigt är det att skydda viktiga samhällsfunktioner. Det är idag närmast katastrofalt om exempelvis ett helt samhälle inte kan komma åt internet på grund av en grävskada på en fiberledning.

Kostnadsfritt och öppen för alla

Utbildningen är en del av det branschgemensamma initiativet Grävallvar. Den är kostnadsfri och öppen för alla som vill veta mer om risker och ansvar vid markarbeten.

Till e-utbildningen

 

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar