Visa att du tar ansvar, skriv på!

Ju fler vi är som arbetar mot grävskador, desto bättre kommer vi att lyckas. Kom med du också! Läs igenom punkterna nedan och skriv på genom att fylla i formuläret. Allt du förbinder dig till genom din underskrift är att göra vad du kan för att undvika grävskador.

1. Jag har koll på min ledningsanvisning

 • Via ledningskollen.se beställer du din ledningsanvisning. Den är kostnadsfri, och ditt ärende når alla berörda nätägare för platsen du ska gräva på.
 • Ledningsanvisningen består av en karta över nedgrävda ledningar och/eller en fysisk anvisning där ledningar är markerade i terrängen.
 • Du som kör maskinen ska ha med dig ledningsanvisningen – på kontoret gör den ingen nytta.

2. Jag tar inga onödiga risker

 • En ledningsanvisning minskar dina risker.
 • Gräver du av blir du eller ditt företag ofta betalningsskyldig till nätägaren.
 • En grävskada gör att ditt uppdrag för kunden förhindras eller försenas.

3. Jag gör vad jag kan för att inte orsaka störningar

 • I dag är samhället beroende av nedgrävda ledningsnät. Avgrävningar orsakar störningar i viktiga funktioner.
 • Du som gräver har ett ansvar för att inte orsaka grävskador.

4. Jag tar ansvar för mig själv och andra

 • Grävskador är potentiellt livsfarliga.
 • En avgrävning av t.ex. el- eller fjärrvärmeledningar kan leda till personskador.
 • Din arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar att förebygga olyckor.
 • En ledningsanvisning hos dig som maskinförare är en självklar del i det ansvaret.

Visa att du är grävallvarlig!

Använd Grävallvars symbol till exempel i företagets e-postsignatur och i offerter. Det stärker varumärket och sprider budskapet.

Gå gärna in på vår Facebooksida och lägg till symbolen på din profilbild för att visa att du stödjer kampen mot grävskador.

Vi har redan skrivit under:

Ledningskollen

Det är ditt ansvar som grävmaskinist att se till att du har en aktuell ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen är kostnadsfri och beställs på ledningskollen.se

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?