Ladda ner våra lathundar för att förebygga grävskador

Lathundar vid markarbeten

Samhället är beroende av nedgrävda ledningsnät, och en avgrävning kan bli mycket besvärlig för myndigheter, sjukhus, privatpersoner och företag.  

Grävskador på ledningar kan vara livsfarliga för dig som gräver och kan orsaka driftstörningar på el-, tele- och fibernäten. Därför är det viktigt att alla inblandade parter i markarbeten samarbetar för att minska riskerna.

Vi har tagit fram två lathundar i PDF som du gärna får ladda ner och spara i telefonen. Lathundarna tar upp

  • vad du som schaktentreprenör ska tänka på när du planerar ett grävarbete
  • vad du som gräver kan göra för att minska grävskador.

Ladda ner lathund för grävmaskinister/anläggare här >>

Ladda ner lathund för schaktentreprenörer/arbetsledare här >>

 

Ledningskollen

Det är ditt ansvar som grävmaskinist att se till att du har en aktuell ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen är kostnadsfri och beställs på ledningskollen.se

Vi är huvudpartners

Medlemmar

Ambassadörer

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar