Gräv djupare i Kunskapsbanken

Lär dig mer om ledningsanvisning och planering av markarbeten för att undvika grävskador och olyckor.

Planering

Med planering kan du förutse fallgropar och undvika extra kostnader för ändringar och tilläggsarbeten. Planera inte bara vid skrivbordet! Åk ut och se dig omkring i området där du ska vara.

Läs mer

Risker

Många är inblandade i ett markarbete och du kan behöva tillstånd från flera olika nätägare, kommuner och myndigheter. Sök tillstånd i god tid.

Läs mer

Projekteringsärende

Ett projekteringsärende ger dig svar på vilken nedgrävd infrastruktur som finns i området där du planerar ditt markarbete. Det är en bra hjälp till exempel när du skriver offerter.

Läs mer

Tillstånd

Många är inblandade i ett markarbete och du kan behöva tillstånd från flera olika nätägare, kommuner och myndigheter. Sök tillstånd i god tid.

Läs mer

Ledningsanvisning

En av de vanligaste orsakerna till grävskador på ledningar är att det saknas ledningsanvisning. Här lär du dig om vad du ska tänka på när du skapar ett ledningsanvisningsärende i Ledningskollen.

Läs mer

Kommunikation

Det enklaste och bästa sättet att undvika grävskador är att se till att det finns goda kontakter mellan alla inblandade parter i ett markarbete.

Läs mer

Grävarbetet

När alla tillstånd är på plats och ledningarna märkta är det dags att börja grävarbetet. Då finns det en hel del mer att tänka på.

Läs mer

En risk för dig som gräver, ett problem för samhället

Grävskador kostar 400 miljoner kronor per år att reparera. Av dessa 400 är gräventreprenörernas kostnad 300 miljoner i form av skadestånd. Peter Nordlund, gräventreprenör och kommunikatör för Grävallvar reser runt i Sverige, snackar grävskador och hur vi undviker dem. Möt honom i filmen!

En risk för dig som gräver, ett problem för samhället

Grävskador kostar 400 miljoner kronor per år att reparera. Av dessa 400 är gräventreprenörernas kostnad 300 miljoner i form av skadestånd. Peter Nordlund, gräventreprenör och kommunikatör för Grävallvar reser runt i Sverige, snackar grävskador och hur vi undviker dem. Möt honom i filmen!

Grävallvar Bild

Grävskador kostar 400 miljoner per år

Hur mycket betalar du?

Gräventreprenörer, 300 miljoner

Nätägare, 60 miljoner

Utsättare, 40 miljoner

Ledningskollen

Via Ledningskollen får du reda på vilken nedgrävd infrastruktur som finns där du tänkt gräva. Läs mer »

Frågor & Svar

Vill du snabbt få svar på en fråga? Kolla in vår FAQ om ledningsanvisnings- och projekteringsärenden. Läs mer »

Länkar

Här hittar du alla viktiga länkar för tillstånd som ska sökas och om lagar som gäller vid markarbeten. Läs mer »

Har du koll på vilka risker du tar när du gräver?

Lär dig mer om hur du förebygger person- och grävskador i Grävallvars och Ledningskollens e-utbildning och få diplom för varje godkänt steg. Utbildningen vänder sig till de som ska bli maskinförare men även du som redan är yrkesverksam kan fräscha upp dina kunskaper.

JAG VILL LÄRA MIG MER!

De vanligaste orsakerna till ledningsskador är...

...att ledningsanvisning inte har begärts i Ledningskollen.
...att handschaktning eller försiktig grävning inte tillämpas inom en meter från ledningarna.
...att markarbetet påbörjas innan ledningsanvisningen är utförd.
...att markarbetets område förändras efter att ledningsanvisningen utförts.
...att den fysiska utsättningen inte har bevarats av entreprenören.
...att den som gräver inte har fått ta del av ledningsanvisningen och saknar därför viktig information.

Lathundar vid markarbeten

I lathundarna har vi samlat den viktigaste informationen om vad du behöver tänka på vid markarbeten. Du kan ladda ner, skriva ut och ha dem enkelt till hands.

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar