Sök tillstånd i tid till vårens alla jobb

 

Ledningsanvisning ska du förstås alltid ha inför ett arbete. Men vid många markarbeten finns flera andra typer av tillstånd du måste ha. Tänk på att handläggningstiderna kan vara långa, upp till en månad.

Du kan behöva tillstånd från:

  • Mark-/fastighetsägare/arrendator
  • Kommunen
  • Länsstyrelsen
  • Väghållare
  • Ledningsägare
  • Trafikverket Väg
  • Trafikverket Järnväg
  • Sjöfartsverket

Du kan även behöva:

  • Schakttillstånd
  • Bygglov

Läs mer i Kunskapsbanken

 

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar