Har du ledningskoll på höstens projekt?

Gräv aldrig utan ledningsanvisning

Grävskador kan ha flera orsaker och alla är inte enkla att undvika. Ledningsanvisningen ger bättre kontroll och förebygger grävskador. En grävskada äventyrar inte bara din egen säkerhet, utan hindrar också ditt arbete och kan orsaka störningar i viktiga samhällsfunktioner. Visste du att hälften av alla ledningsskador sker vid grävarbeten utan ledningsanvisning?

FÖREBYGG GRÄVSKADOR

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar