Viktigare än någonsin att använda Ledningskollen vid grävarbeten

På grund av Corona-virusets spridning har beroendet av fungerande bredband i samhället blivit ännu viktigare. Fler arbetar hemifrån och samhällsfunktioner som sjukvård och räddningstjänst är beroende av fungerande kommunikation, i synnerhet om belastningen på deras verksamhet ökar.

Post- och Telestyrelsen (PTS) påminner ett pressmeddelande om hur viktigt det är att använda Ledningskollen.se för att undvika ledningsskador nu när vårens projekt drar igång.

PTS driver Ledningskollen, en gratis webbtjänst för att minska antalet avgrävningar och därmed stärka samhällets robusthet. Tjänsten kopplar ihop den som behöver veta var ledningar finns, till exempel inför ett grävarbete, med de som äger ledningar. Ledningsägarna ser till att den som ska gräva får information om ledningarnas läge.

Ökat beroende av stabila uppkopplingar

– När coronaviruset gör att väldigt många arbetar hemma ökar beroendet av stabila internetuppkopplingar. Det är därför väldigt viktigt att man använder Ledningskollen och följer grävriktlinjer om man ska gräva. Vi vill inte att avgrävningar och avbrott ska försvåra människors möjlighet att arbeta på distans, säger Ove Landberg, chef för enheten för robusthet på PTS.

Hälften av alla ledningsskador uppstår vid arbeten utan ledningsanvisning och skador är både riskfyllda och kostsamma för dig som entreprenör.

Läs hela PTS artikel här

Läs mer i Kunskapsbanken om hur du använder Ledningskollen

Skriv på för att visa att du tar ansvar som grävare

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar