Användningen av Ledningskollen ökar och fler nätägare anslutna

Under pandemiåren passade många privatpersoner på att jobba med hus och tomt. Det tros vara en av anledningarna till att antalet ledningsanvisningsärenden ökade med två procent jämfört med tidigare rekordåret 2020. Fler personer använde Ledningskollen och totalt gjordes 219 599 ärenden under 2021. Proffsanvändarna, det vill säga markentreprenörer med flera, dominerar med 78 procent av ärendena. Uppgifterna kommer i en nyhet från Post- och Telestyrelsen.

Högtryck i maj och september

Toppmånad för antal ärenden var september (24353 st) medan toppveckan var vecka 20 i mitten av maj; 6267 ärenden.

Snabba svar från fler nätägare

De flesta ledningsägare är snabba med svar. Samma dag eller dagen därpå hade nära 75 procent svarat och inom tre dagar hade 85 procent svarat. Antalet ledningsägare i Ledningskollen ökade med 45 vilket innebär att 1181 nätägare nu är med (2022-02-08).

Fler använder mobilen

Ledningsanvisningsärenden dominerar i användningen av Ledningskollen med 84 procent av alla ärenden. 15 procent var projekteringsärenden och den resterande procenten utgjordes av samordnings- och samhällsplaneringsärenden. Fler och fler använder nu Ledningskollen i mobilen.

(Siffrorna är avrundade.)

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar