Ledningsanvisning

Ledningsägarens ansvar

Vad du som frågeställare kan förvänta dig vid ledningsanvisning

Vad har du som frågeställare rätt att förvänta dig av ledningsägare för att ditt markarbete ska gå så smidigt som möjligt? Som frågeställare har du många skyldigheter men även ledningsägare har ett ansvar vid ledningsanvisningen.

Registrering

Ha 10 dagars framförhållning

En förfrågan om ledningsanvisning startar alltid på ledningskollen.se och går ut till berörda ledningsägare i arbetsområdet. En rimlig framförhållning är 10 dagar innan ditt markarbete startar.

Bekräftelse

Ärendet skapas direkt

När du registrerar ett ärende i Ledningskollen får du en bekräftelse på skapat ärende, ärendenummer och kontaktuppgifter till berörda ledningsägare. Bekräftelsen innehåller dessutom

 • vilka ledningsägare som har infrastruktur i eller i närheten av ditt arbetsområde
 • olika typer av infrastruktur för varje ledningsägare
 • svarstid på ärendet för varje ledningsägare
 • utsättningstid om det är aktuellt
 • information om övriga ledningsägare i kommunen som inte är anslutna till Ledningskollen.

Svar från ledningsägare

Du får oftast svar inom 1-3 arbetsdagar. I svaret ska du få reda på vilka riktlinjer och villkor som gäller för varje ledningsägare, antingen via e-post eller i Ledningskollen.

OBS! Svarstiden kan vara längre under högsäsong.

Svarsalternativ

Svaret du får från ledningsägaren kan vara ett underlag i form av en digital karta, besked att utsättning ska ske eller att besked inga intressen finns i området.

Underlag i form av digital karta

Du kan få din ledningsanvisning i form av en kartfil att gräva efter eller en kartfil där du vid osäkerhet kring grävning uppmanas att kontakta ledningsägaren om du vill ha en fysisk utsättning.

En kartfil anses tillräcklig som ledningsanvisning exempelvis i följande fall:

 • Både bakgrundskarta och ledningar har hög detaljgrad och går att arbeta ifrån.
 • På sträckan finns mindre ledningar, urkopplade ledningar, ledningar i luften eller skrotat nät.
 • Du har själv efterfrågat enbart karta.
 • Ledningar bedöms vara förlagda utanför angivet grävområde.
 • Vissa ledningsägare skickar alltid karta och ber dig återkomma för att boka utsättning.

Kartans innehåll

För att kartan ska anses fullgod att gräva efter ska den innehålla:

 • inritade ledningar
 • bakgrundskarta
 • skalstock
 • norrpil för lokalisering
 • teckenförklaring eller hänvisning till en sådan.

Varför finns inte djupet angivet?

Djupet kablar ligger på kan variera stort, bland annat på grund av rörelser i marken eller olika markförhållanden. Därför har ledningsägaren ingen skyldighet att ange djupet på en karta eller vid en fysisk utsättning.

Tips!

KOM IHÅG!

 • Du kan aldrig förvänta dig att en ledning ligger på ett visst djup.
 • Du kan aldrig utgå från att en ledning ligger på samma djup i hela området där du gräver.
 • Bakgrundskartan kan inte förväntas ha korrekt position, detaljgrad eller korrekt dokumentation, ens på meternivå.

Fysisk utsättning

I de fall ledningsägaren beslutar om en fysisk utsättning kan du förvänta dig att:

 • få en bekräftelse på när utsättning kommer att ske
 • du erbjuds att närvara vid utsättningen om du anger det i ärendet eller ber ledningsägaren direkt
 • ledningsägare håller tidsfristen för utsättning
 • bli meddelad om eventuell försening
 • utsättning är korrekt med en felmarginal på 1 meter
 • vid behov anges större säkerhetsavstånd än 1 meter tydligt.

Du ska även få veta

 • när utsättningen är färdig
 • utsättningens område
 • eventuella avvikelser eller information som är nödvändig för att skydda infrastrukturen.

Kvalitet på utsättningen

Utsättning med spray ska vara tydligt markerad, gärna ange riktningar och lämpligtvis vara bredare vid större ledningsbredd. Där det är möjligt och passar kan utsättningen markeras med käppar.

Om ledningsägaren inte uppfyller sitt ansvar

Om du har synpunkter på ledningsanvisningen, kartan eller utsättningen ska du i första hand kontakta ledningsägaren eller dess representant. Kontaktuppgifter finns i ledningsanvisningsärendet.

 

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar