Använd ledningskollen.se innan du börjar gräva

Många fler användare i Ledningskollen efter Vattenfalls kampanj

Vattenfall Eldistributions kampanj för att få fler att använda Ledningskollen ökade antalet nya användare med upp till 100 procent.

Strömavbrott på grund av ledningsskador ökar, och bara för Vattenfall bestod 17 procent av driftstörningarna under 2017 av pågrävda kablar. Ledningskollen har bara använts i hälften av pågrävningarna. Därför gjorde Vattenfall en kampanj för att förebygga grävskador samtidigt som de satsar på utbildning, bevakning i fält och medverkan i Grävallvar.

Kampanjen har gått på internet – bland annat med banners och aktiviteter i sociala medier – som radioreklam och i annonser i branschpress.
– Att kampanjen genererat en ökning av antalet nya användare hos Ledningskollen är så klart extra glädjande, säger Fredrik Persson på Vattenfall Eldistribution. Ökad och rätt användning av Ledningskollen är viktigt för att vi ska minska pågrävningarna av våra kablar.

Kampanjen pågick under vecka 42–48. Som exempel blev 1 500 personer användare under vecka 45, jämfört med knappt 800 personer motsvarande vecka året före. Beroende på vilka veckor man jämför ökade antalet nya användare med 40–100 procent.

Läs hela artikeln på Ledningskollen.se.
Så här förebygger du grävskador.
Läs mer om kampanjen för att förebygga grävskador här.

Se Vattenfalls kampanjfilm här:

Dela med dig eller skriv ut:

Ledningskollen

Det är ditt ansvar som grävmaskinist att se till att du har en aktuell ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen är kostnadsfri och beställs på ledningskollen.se

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar