Vattenfall i kampanj för att förebygga grävskador

Strömavbrott på grund av avgrävda ledningar ökar. Bara för Vattenfall bestod 17 procent av driftstörningarna under förra året av pågrävda kablar. Nu startar Vattenfall Eldistribution en kampanj som uppmanar till att använda Ledningskollen.

– Bara reparationskostnaderna uppgår till cirka 400 miljoner kronor per år för hela branschen, säger Katrin Lemming Thulin, kommunikatör på Vattenfall Eldistribution och fortsätter:
– Det här är inget nytt problem, och vi ser en ökning. Ledningskollen, där man tar ut en ledningsanvisning, har bara använts i hälften av pågrävningarna, därför ser vi ett stort behov att informera om den.

Fokusgrupper med alla parter

I våras arbetade Vattenfall med fokusgrupper med deltagare från grupper som grävare och schaktbolag, entreprenörer, fiberoperatörer och kommuner.

– Alla inblandade har fått ge och ta, men diskussionerna har varit mycket givande och vi vill gärna fortsätta den dialogen. De mark- och schaktentreprenörer som deltog hade ett gott utbyte av varandra och vi som elnätsbolag fick en bättre insikt i grävprocessens utmaningar, säger Katrin.

Varför används inte Ledningskollen, det är ju en gratis hjälp?
– Vi tror att tidsbrist är en stor anledning. Där har fler parter i kedjan ett ansvar att ge förutsättningar för en säker grävprocess där varken människa eller infrastruktur kommer till skada. Samtidigt måste vi ställa högre krav på att använda Ledningskollen.
– Vi på Vattenfall genomför parallellt med kampanjen insatser inom utbildning, bevakning i fält samt medverkar i projektet Grävallvar. Vi har totalt 75 000 kilometer nedgrävda kablar runt om i landet och arbetar också kontinuerligt med förbättringar i kvaliteten av vår kartdokumentation, säger Katrin.

Med en kampanj online, bland annat med banners och aktiviteter i sociala medier, radioreklam och annonser i branschpress syns nu Vattenfalls kampanj.

– Vi börjar i år men har som målsättning att fortsätta med aktiviteter för nästa år också. Det viktigaste är att alla samverkar för att minska skadorna. Projekt som Grävallvar är förstås viktigt i det arbetet, avslutar Katrin Lemming Thulin.

Se Vattenfalls kampanjfilm här!

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar