Grävskador kan vara livsfarliga.

Du har ett ansvar att inte orsaka dem.

Så förebygger du grävskador

I dag är samhället beroende av nedgrävda ledningsnät. En avgrävning kan vara förödande för sjukhus, myndigheter, företag, privatpersoner m.fl. Därför har du som gräver har ett ansvar för att inte orsaka grävskador.

En avgrävning är kostsam. Har du varit oaktsam är risken stor att du eller ditt företag måste ersätta nätägaren. Dessutom leder avgrävningen ofta till stillestånd för ditt företags maskiner.

Grävskador kan leda till personskador och till och med vara livsfarliga. Arbetsmiljöverket ställer tydliga krav på din arbetsgivare att förebygga olyckor. Att du som maskinförare får en ledningsanvisning i handen är en självklar del i det ansvaret.

Genom att beställa en ledningsanvisning innan du gräver minskar du dina risker inför markarbetet. Via ledningskollen.se beställer du din ledningsanvisning. Den är kostnadsfri och ditt ärende når alla berörda nätägare för platsen du ska gräva på. Det är enkelt att beställa en ledningsanvisning och tjänsten är öppen dygnet runt.

Ledningsanvisningen beskriver var det finns ledningsnät – så att du undviker att skada dessa. Och du som är bygg- eller projektledare; tänk på att ledningsanvisningen ska finnas i maskinen – inte på kontoret! De flesta nätägare svarar inom ett dygn. Inom fem dagar har du en fysisk anvisning på plats, om det inte är tillräckligt med en karta.

Ledningskollen

Det är ditt ansvar som grävmaskinist att se till att du har en aktuell ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen är kostnadsfri och beställs på ledningskollen.se