Kunskapsbank som stöd för att minska grävskador

Sedan Grävallvar startade sommaren 2017 har det blivit allt tydligare att kunskapen kring vad som gäller före, under och efter markarbeten är ojämn. Därför bygger nu Grävallvar en kunskapsbank där entreprenörer och andra aktörer vid markarbeten kan få svar på vanliga frågor.

– Att suget efter kunskap är stort bevisas inte minst av att de lathundar vi publicerade tidigare i höst laddats ner över tusen gånger, säger Roger Lundgren, partneransvarig för Grävallvar, och slår fast:

– Kunskap är förstås det allra bästa skyddet mot grävskador.

Möten i fält

Under hösten har Peter Nordlund, projektanställd av Grävallvar för att möta entreprenörer och grävmaskinister i fält, rest runt över hela Sverige. Hans sammanfattning är bland annat att många tycker att det är otydligt vad som gäller vid exempelvis en ledningsanvisning eller om ett arbete blir försenat.

En oberoende källa till kunskap

En arbetsgrupp bestående av bland andra Peter Nordlund, Maskinentreprenörernas förening, Geomatikk och nätbolag ska arbeta med innehållet i Kunskapsbanken. Den ska vara en oberoende kunskapskälla som står både på markentreprenörernas och nätägarnas sidor.

– Självklart kommer den aldrig att vara färdig, vi fyller på med ny kunskap allteftersom. En viktig del i Kunskapsbanken blir att samla in information som är viktig för maskinentreprenörer men som ligger spridd på olika sajter, exempelvis hos länsstyrelser, myndigheter eller hos nätägarna, säger Roger Lundgren.

Kunskapsbanken lanseras på grävallvar.se innan årsskiftet.

Ladda ner lathundarna här.

Läs Peter Nordlunds fältrapport här.

Grävallvar är ett samverkansprojekt mellan Sveriges nätägare samt andra branschaktörer som månar om störningsfria ledningsnät.

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar