Grävallvars Peter Nordlund ökar kunskapen kring grävskador.

Neutral part välkommen i fält

Peter Nordlund, Grävallvars man i fält, kuskade Sverige runt i tio veckor från augusti till oktober. Under sin 952 mil långa resa från Tidaholm i syd till Haparanda i norr fångade han upp många tankar och idéer att använda i kampen mot grävskador.

Peter projektanställdes av Grävallvar i somras med uppgiften att nå ut till de som gräver för att öka kunskap kring grävskador. Han har själv många års erfarenhet som bland annat grävmaskinist och fiberblåsare och har också arbetat som platschef och projektledare. Han kan med andra ord lätt sätta sig in i alla parters situation vid markarbeten. Det huvudsakliga syftet med Peters riksturné var att öka förståelsen för konsekvenserna av grävskador och öka insikten om hur de kan undvikas.

– Under den här resan har jag sökt upp flera pågående grävarbeten och snackat med folk på plats, men även haft möten med entreprenörer och arbetsledare. Responsen är övervägande positiv, framförallt när de jag mött förstått att Grävallvar är en neutral part som arbetar för att minska grävskador eftersom alla tjänar på det, säger Peter.

Oklart vad som gäller i olika situationer

Många har liknande erfarenheter av processen kring ledningsanvisning och grävtillstånd, kabelutsättning och kring vad som verkligen orsakar grävskador.

– Mycket ansvar har lagts på den enskilde grävmaskinisten som i sin tur kan känna sig trängd av beställare, avtal och krav på dokumentation med mera som ger ett lite skevt styrkeförhållande, menar Peter och fortsätter:
– Dessutom är det långtifrån alltid klart vad som gäller i olika situationer, exempelvis vad som händer när de 30 dagarna för ledningsanvisning passerat. Vi ser helt klart att det finns behov av utbildning och information.

Synpunkterna som samlats in analyseras och kommer bland annat att användas för att bygga upp en kunskapsbank för markentreprenörer och grävmaskinister på gravallvar.se. Tanken är att sajten ska bli den självklara platsen att besöka för den som snabbt behöver svar på vanliga frågor.

Turnén fortsätter bland vägbyggen

Under senhösten och vintern ska Peter resa runt i södra Sverige.
– Nu börjar det bli lite kallt att bo i husvagnen så de här resorna blir mer planerade med inbokade besök, säger Peter.
– Under mina resor norrut har jag mest besökt fiberanläggningsarbeten, men söderöver ska jag besöka fler vägbyggen och aktörer som fastighetsbolag och kommuner.

På besöken Peter delat ut de lathundar för maskinentreprenörer och maskinförare som Grävallvar tagit fram. Läs mer och ladda ner lathundarna här.

Grävallvar är ett samverkansprojekt mellan Sveriges nätägare samt andra branschaktörer som månar om störningsfria ledningsnät.

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar