Lathundar för att förebygga grävskador vid markarbeten - Grävallvar

Lathundar vid markarbeten

I dag är samhället helt beroende av nedgrävda ledningsnät. En avgrävning kan vara förödande för sjukhus, myndigheter, företag och privatpersoner. 

Grävskador på alla typer av ledningar kan vara livsfarliga för dig som gräver och kan leda till driftstörningar på el-, tele- och fibernäten. Därför måste vi alla bidra till att minska antalet skador.

Vi har tagit fram lathundar för vad du som schaktentreprenör ska tänka på när du planerar ett grävarbete och vad du som gräver kan göra för att minska grävskador. Lathundarna är i PDF.

Ladda gärna ner och spara i telefonen.

Ladda ner lathund för grävmaskinister/anläggare här >>

Ladda ner lathund för schaktentreprenörer/arbetsledare här >>

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar