Text "Välkommen till Grävallvar Pingday" och illustration med grävskopa och person med grävskopa.

Pingday ny medlem i Grävallvar: “Självklart att stötta allt som förhindrar avbrott”.

Vi hälsar med glädje Pingday välkommen som ny medlem i Grävallvar.
Pingday står för digital infrastruktur som stadsnät, fibernät, stadshubb för uppkoppling av IoT-sensorer med mera i Helsingborg med omnejd. Pingday är ett helägt dotterbolag till Öresundskraft AB och Helsingborgs stad.

— Pingday har en drivande roll i Helsingborgs digitaliseringsresa och vi tror att en sammankopplad värld är en bättre värld, förklarar Ulf Voigt, Avdelningschef Nät.

— Då blir det också självklart att medverka till ordning och reda i branschen och stötta allt som förhindrar avbrott, till exempel grävskador.

— När grävskador på infrastruktur sker drabbas kunder och samhällets funktioner, därför är det så viktigt att ständigt informera om riskerna, säger Ulf Voigt.

Grävallvar arbetar för att minska antalet grävskador genom att

  • sprida information om hur viktig ledningsanvisningen är för att undvika grävskador
  • klargöra vad som gäller juridiskt och försäkringsmässigt när en maskinentreprenör arbetar utan ledningsanvisning
  • utbilda och informera om säkerhet och att undvika skador genom exempelvis Kunskapsbanken, nyhetsbrev och i sociala medier
  • tillhandahålla en e-utbildning för blivande entreprenörer och maskinförare.

 

BLI MEDLEM

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar