Lär dig mer om riskerna vid markarbeten

Olika skaderisker för olika ledningstyper

I samband med en skada på en nedgrävd starkströmskabel kan marken bli strömförande, så att du riskerar en stöt utan att ens ha direktkontakt med ledningen. Det är bara en av alla skaderisker du bör känna till innan du gräver i närheten av ledningar. Olika typer av ledningar medför olika risker.

Praktiska tips och handfasta instruktioner

I det nya avsnittet i Grävallvars kunskapsbank finns praktiska tips om hur du kan undvika olyckor med starkström, gasledningar, fiber- och fjärrvärmeledningar. Men det finns också handfasta instruktioner om hur du ska göra om olyckan ändå är framme.

Vem har ansvar för vad?

Ansvarsfrågan är en mycket viktig del av riskhanteringen. I avsnittet om risker får du en översikt över vem som har ansvar för vad, och vad du som gräver har för rättigheter och skyldigheter. Välkommen in på sidan om risker!

LÄS PÅ OM RISKER

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar