Så mycket har grävskadorna minskat på tre år, god jul!

Grävallvar är ett samverkansprojekt mellan nätägare, maskinentreprenörer, myndigheter, kabelutsättare och andra branschaktörer. Målet för Grävallvar är att minska grävskadorna med minst 30 procent från 2017 till 2020. Nu visar färsk statistik glädjande siffror.

— Målet att minska grävskador med 30 procent över tre år är mycket ambitiöst, och faktum är att vi är väldigt nära, säger Roger Lundgren, projektledare för Grävallvar.

För att statistiken ska bli korrekt har antalet skador på 1000 ledningsanvisningsärenden tagits fram. Då blir data oberoende av volym eftersom om det grävs mer blir skadorna fler och tvärtom.

Projektet startade i juli 2017. Antalet grävskador under det första halvåret 2017 är alltså jämförelsetalet till antal grävskador under det första halvåret 2020.

Minskningen i antal skador/1000 ledningsanvisningsärenden* är för:

  • Telia 25,8 %
  • Vattenfall 27,4 %
  • Ellevio 13,3 % minskning.

— Ellevio har haft fler skador under 2020 men kostnaderna har minskat eftersom de rör mindre kostsamma lågspännings- och servisledningar, kommenterar Roger Lundgren och lägger till:

— Under 2019 var motsvarande tal för Ellevio en minskning med 33 procent. Att kostnaderna sjunker är förstås också glädjande, Telia rapporterar också sjunkande kostnader för ledningsskador under 2020.

Grävallvar fortsätter arbeta med kommunikation mot grävskador

I somras beslutades att projektet Grävallvar förlängs med ytterligare tre år. Du har väl skrivit på att du också är grävallvarlig?

God jul och ett gott nytt skadefritt grävår 2021, vi ses!

 

*Med skador avses i denna statistik skador på HSP/MSP för Vattenfall och Ellevio samt skador på A- och B-kablar för Telia. A- och B-kablar är Telias viktigaste ledningar.
Ett ledningsanvisningsärende är ett kartutskick eller en fysisk utsättning.

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar