Film: Projektera och ansök om tillstånd i god tid

Det är många parter i ett markarbete och mycket som ska förberedas innan du kan påbörja markarbetet.

Tillstånd, planering, projektering, ledningsanvisning… allt tar tid. Därför är det viktigt att börja i god tid så att markarbetet kan bli klart enligt planen.

Se till att alla tillstånd är klara innan du börjar gräva, annars kan du drabbas av onödiga avbrott och skadeståndskrav. Du kan behöva tillstånd från många instanser som t.ex. kommunen, länsstyrelsen, väghållare och markägare. Var beredd på att handläggningstiderna variera och kan vara långa.

 

Med projektering blir markarbetet effektivare

Genom att skapa ett projekteringsärende i Ledningskollen kan du planera markarbetet bättre och till exempel besluta om du vill samförlägga. Du får även underlag för kostnadsberäkningar så att du inte riskerar att få för lite betalt i slutänden.

Vi rekommenderar att du alltid gör ett projekteringsärende om du ska förlägga infrastruktur som är 500 meter eller längre inom en tätort.

Kom ihåg att du alltid ska ha en aktuell ledningsanvisning när du genomför markarbetet. Projekteringsärendet får bara användas för att planera jobbet.

PROJEKTERINGSÄRENDEN

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar