Dramatisk ökning av antalet kabelavgrävningar

I mitten av 2000-talet drabbades Vattenfall Eldistribution av cirka 300 avgrävningar per år. Antalet avgrävningar har ökat dramatisk sedan dess och är nu mer än 2 000.

Det är inte bara ledningsägare som kan få problem vid en avgrävning. Det är också en arbetsmiljöfara för den som riskerar att gräva i en ledning. Kunder drabbas både direkt och över tid eftersom kvaliteten på de reparerade elledningarna är sämre och har kortare livslängd.

Vattenfall har nyligen lanserat kampanjen ”Gräv inte utan koll” som uppmanar alla som ska gräva att använda Ledningskollen.se för att få veta var det är möjligt att anlägga fibernät utan att gräva av ledningar.

– Vår förhoppning med kampanjen är att öka förståelsen för problemen med avgrävningar, säger Jonas Bornström, verksamhetsansvarig för ledningsanvisning på Vattenfall.

Vattenfall undersöker också möjligheten att göra det dyrare för aktörer som orsakar skador på företagets ledningar.

Ta ditt ansvar för att förebygga avgrävningar.
Läs mer om kampanjen på s.32 i Stadsnätsmagasinet (pdf)

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar