Säkerheten är allas ansvar men främst arbetsgivarens och byggherrens

 

Arbetsplatsolyckor är dubbelt så vanliga bland bygg- och anläggningsarbetare som för andra arbetstagare. Du som är grävmaskinist ska naturligtvis alltid vara rädd om din egen säkerhet men också ställa krav på arbetsgivaren eller byggherren om det finns brister. Föreskrifterna som reglerar arbetsmiljöarbetet är AFS 2001:1 och de kan du ladda ner här.

Arbetsgivarens ansvar

Kom ihåg att det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö och för att ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö på grund av jobbet. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och övriga arbetstagare bland annat undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna för att någon kan komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna gett avsedd effekt.

 

LÄS MER OM RISKER I KUNSKAPSBANKEN

Läs mer om risker hos Arbetsmiljöverket

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar