Bli medlem i Grävallvar, ett webbinarium den 25 augusti

Grävskador kostar 400 miljoner kr om året, bara i direkta reparationskostnader. Grävallvar är ett branschgemensamt initiativ för att minska grävskador, framförallt genom att sprida kunskap om vad skador kostar och varför de uppstår.

Vi har nu funnits i tre år och ser att vårt arbete ger resultat – grävskadorna har minskat med mer än 20 procent trots att den största satsningen på fiberutbyggnad någonsin pågått under samma period. Men vi behöver fler krafter.

Var med i kampen mot grävskador

Grävskador drabbar dina kunder och äventyrar ditt varumärke som leverantör. Grävallvar finansieras av nätägare över hela Sverige och stöttas av andra intressenter, såsom Svenska Kraftnät och Ledningskollen. Huvudpartners är Trafikverket, Vattenfall, Telia, Ellevio och Geomatikk. Vi engagerar gräventreprenörer genom att arbeta för att förändra attityder och öka kunskapen om att hälften av alla grävskador sker vid arbeten där ledningsanvisning saknas. Våra huvudsakliga kanaler är hemsidan gravallvar.se samt Facebook och Instagram. Som medlem får du dessutom en handbok för skadereglering som du kan läsa om nedan.

Vill du veta mer? Delta i webbinariet!

Webbinariet den 25 augusti är gratis och du kan ställa frågor direkt till Grävallvars projektledare Roger Lundgren.

TILL ANMÄLAN

 

Så arbetar Grävallvar för att minska ledningsskador

Grävallvar gör många olika aktiviteter för att nå ut med budskapet om att minska grävskador, bland annat:

  • informerar om grävskador i sociala medier: hur de uppstår, vad de kostar, hur de kan undvikas
  • sprider kunskap om riskminimering genom en Kunskapsbank på gravallvar.se.
  • deltar på branschmässor och evenemang
  • besöker entreprenörer runtom i landet för att diskutera skadeproblematiken
  • samarbetar med skolor som utbildar markentreprenörer
  • sprider kunskap till medlemmarna (nätägare) om hur de bland annat kan jobba med skadereglering.

Det senaste året har vi mer än fördubblat antal entreprenörer som skrivit under på att de visar “grävallvar”. Besöken på sajten har ökat med mer än 1000 procent och att frågan engagerar ser vi tydligt i “gilla”-markeringar och kommentarer på Facebook och Instagram.

Handbok för Skadereglering, en medlemsförmån

Handbok för skaderegleringSom medlem i Grävallvar får du bland annat ta del av hur du ska gå tillväga vid reglering av grävskador. Handboken klargör den juridiska ansvarsfrågan och är en stor hjälp till att föra nödvändig statistik och dokumentation för ersättning för de faktiska kostnaderna vid en grävskada.

För att verkligen få effekt behöver vi dig!

Det är nu, när vi verkligen börjar nå spridning och kännedom bland entreprenörerna, som vi behöver bli fler som finansierar Grävallvar.

TILL ANMÄLAN

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar