Webb för medlemmar i Grävallvar lanserad

Nu har Grävallvar tagit ett nytt, stort grepp i kampen mot grävskador. Den 11 april lanserades Medlemssidorna som innehåller viktiga dokument för nätägare.

– Vi har redan ett 20-tal medlemmar inför lanseringen, berättar Roger Lundgren, press- och partneransvarig  för Grävallvar.

Medlemmar i Grävallvar är nätägare som vill stötta kampen mot grävskador genom att betala en medlemsavgift som sedan används till olika aktiviteter. Medlemssidorna är lösenordsskyddade och tillgängliga endast för medlemmar.

Handbok för skadereglering

En av förmånerna med att vara medlem är tillgång till en omfattande handbok för skadereglering.

– I den ingår också dokument som stöttar hela processen vid en skada, från faktainsamling till fakturering för kostnader samt hur man går tillväga vid en eventuell tvist, säger Roger Lundgren.

Bidra i kampen mot grävskador

Medlemmar kan också få rådgivning, delta i nätägarträffar och får ta del av resultaten av överläggningar med jurister och försäkringsbolag.

– Vi välkomnar förstås alla nätägare som vill bidra till att grävskador minskar till att bli medlemmar, avslutar Roger Lundgren.

 

Läs mer om att bli medlem i Grävallvar här.
Registrera dig som användare av Medlemssidorna här.
Logga in på Medlemssidorna här eller högst upp på sidan.

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar