Träffa Peter och ge oss dina tips

Grävallvar är ett samarbete med mottot Tillsammans mot grävskador. Har du idéer för hur vi kan hjälpa dig eller andra parter i markarbeten att förebygga grävskador? Hör av dig!

Det finns ett stort intresse för att förhindra grävskador, både från gräventreprenörer, nätägare och samhället i stort. Grävallvar har sedan starten år 2017 arbetat med att sprida kunskap om vad som gäller vi markarbeten.

Vill du snacka med Peter?

Vår kommunikatör Peter Nordlund är en erfaren maskinentreprenör och byggledare. I vår filmbank berättar han om många tips och regler för att undvika grävskador.

Han besöker både gräventreprenörer och nätägare under vintern när det är lågsäsong för grävarbeten. Då berättar han bland annat om grävskador och samtalar om hur de kan undvikas.

Vill du att Peter besöker ditt företag? Har du tips på hur Grävallvar kan underlätta för dig som gräver? Hör gärna av dig på info@gravallvar.se.

info@gravallvar.se

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar