“Ingen borde behöva gräva av en ledning”

Grävaren och företagaren Bo Andersson har skrivit på och är “Grävallvarlig”. Han driver företaget Ljugarns schakt och transport AB på Gotland, där fiberutbyggnaden orsakar en del huvudbry för gräventreprenörerna.

Varför är det viktigt att vara “Grävallvarlig”?

— Jag tycker egentligen inte det finns någon anledning till att det någonsin ska behöva ske olyckor. Det är dyrt, onödigt och hela arbetsveckan blir förstörd, därför är det viktigt att vi jobbar tillsammans och tar ställning för ett säkert arbetssätt.

Vad anser du skulle behöva ske för att antalet grävskador ska minska?

— Fiberutbyggnaden skulle behöva ske på ett mer noggrant sätt, idag grävs det lite för snabbt och slarvigt. Kabeldjupen för de nya fiberetableringarna är allt från 10 till 60 cm, vilket gör att vi ofta hamnar fel. Även om det är bråttom så är jag säker på att nätägarna skulle tjäna på att jobba med inmätning och dokumentation på ett mer korrekt sätt.

Vad tycker du fungerar bäst i dagsläget?

— El-kablar och liknande har vi nästan aldrig problem med nu för tiden, där fungerar det bra eftersom informationen stämmer väldigt väl.

Skulle du vilja uppmana andra grävare att skriva under på Grävallvar?

— Ja, verkligen. Att minska antalet grävskador ligger ju i allas intressen, man vill ju aldrig gräva av något om man slipper. Om alla jobbar tillsammans och sprider kunskap till varandra, så tror jag saker och ting kommer att bli bättre.

Bli grävallvarlig du med! Skriv under vårt upprop och hjälp till i kampen mot grävskador.

Bli grävallvarlig du med! Skriv under vårt upprop och hjälp till i kampen mot grävskador.

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar