Handbok för nätägare som del i kampen mot grävskador

Grävallvar arbetar för att minska risken för grävskador på flera sätt. Under vintern sammanställs en handbok för nätägare som syftar till att skapa en gemensam syn i frågor som riktlinjer för markarbeten, bedömning och hantering av skador, juridik kring utkrävande av skadestånd vid pågrävning med mera.

Nätägarnas kostnader vid på- och avgrävningar beräknas till 400 miljoner kronor varje år och leder dessutom till besvärande driftstörningar för samhället i exempelvis el-, fiber- och fjärrvärmenäten.

Samsyn på grävskador

Syftet med Grävallvar är att under tre år minska antalet grävskador med 30 procent. I arbetet med handboken deltar representanter från det branschgemensamma initiativet Grävallvar i samarbete och jurister.

– Handboken blir en förmån för våra medlemmar. Bara genom att vi får en samsyn kring hur man hanterar en grävskada räknar vi med att de kan uppnå skadestånd som bättre motsvarar de faktiska kostnaderna vid en skada, säger Roger Lundgren, partneransvarig för Grävallvar.

Ett branschgemensamt projekt

Projektet Grävallvar finansieras via medlemsavgifter. Huvudpartner är Ellevio, Geomatikk, Skanova, Trafikverket och Vattenfall. Bland övriga medlemmar finns såväl större nätägare som bland andra Tele2 och Telenor som mindre som Härnösands Energi och Väner Energi. Utöver dessa finns även myndigheter och intresseföreningar som Maskinentreprenörerna.

– Det finns förstås ett stort intresse bland alla inblandade aktörer att det inte ska förekomma några grävskador alls, men tills den dagen måste vi med alla medel verka förebyggande, menar Roger Lundgren.

En första version av Handboken färdigställs under det första kvartalet 2019.

Läs mer om att bli medlem här.

Grävallvar är ett samverkansprojekt mellan Sveriges nätägare samt andra branschaktörer som månar om störningsfria ledningsnät.

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar