Man gräver i grop

E.ON anmäler grävskador till Arbetsmiljöverket

Ifjol orsakades 1 440 strömavbrott i E.ONs elnät av grävarbeten. Lejonparten, 435 elkablar, grävdes av i Skåne län.

– Det är förvisso en minskning från tidigare, men vår uppföljning visar att i fler än hälften av fallen hade entreprenören inte kontrollerat om det fanns kablar i marken, säger Peter Hjalmar, regionchef syd på E.ON i ett pressmeddelande.

Statistiken från 2021 innebär en minskning med 30 procent jämfört med rekordåret 2020, då 2 113 avgrävda elkablar registrerades, vilket visar att entreprenörerna blivit försiktigare. Peter Hjalmar anser dock att entreprenörer bör förbereda grävarbeten bättre.

Ledningsanvisning saknas oftast vid avgrävningar

– Vår analys visar att de flesta avgrävningar sker utan att entreprenören har kollat om det finns kablar i marken, trots att vi har en gratis digital tjänst som tillhandahåller informationen. Kablar som skadas i samband med grävarbeten orsakar akuta strömavbrott hos våra kunder och förbrukar resurser som skulle kunna användas bättre. Det allvarligaste är att en avgrävning av en strömförande elkabel innebär en rejäl säkerhetsrisk, som är förenad med direkt livsfara, både för den som gräver och de som är i närheten, säger Peter Hjalmar.

E.ON genomför för närvarande ett stort program för att öka elnätets kapacitet och resiliens, det vill säga robusthet och förmåga att stå emot yttre påverkan.Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i elnäten, vilket ska öka samhällets motståndskraft och samtidigt säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande. 

–Avgrävda ledningar blir kontraproduktivt. Det här är dessutom kostnader som i slutänden kostar kunderna pengar, till exempel kommunala verksamheter och det lokala näringslivet – i en redan mycket ansträngd situation med höga elpriser, säger Peter Hjalmar.

Orosanmälningar till Arbetsmiljöverket

E.ON hoppas kunna minska antalet avgrävda ledningar genom fler orosanmälningar till Arbetsmiljöverket varje gång ett företag gräver av en kabel utan att så kallad ledningsvisning gjorts. Under fjolåret anmälde E.ON vid ett 15-tal tillfällen och avser att göra fler anmälningar i år. Förhoppningen är att oaktsamma entreprenörer blir skyldiga att åtgärda bristerna i maskinisternas arbetsmiljö.

Elavbrott på grund av avgrävd kabel 2021 per kommun:

 • Malmö                            53
 • Vellinge                          47
 • Hässleholm                    44
 • Kristianstad                    38
 • Trelleborg                       38
 • Tomelilla                         24
 • Svalöv                            18
 • Osby                               17
 • Perstorp                          17
 • Skurup                            17
 • Simrishamn                    16
 • Svedala                          15
 • Östra Göinge                  15
 • Ängelholm                      14
 • Landskrona                    13
 • Sjöbo                              12
 • Kävlinge                         10
 • Hörby                              7
 • Ystad                               6
 • Burlöv                              6
 • Staffanstorp                     5
 • Lund                                5
 • Helsingborg                    4
 • Åstorp                             4
 • Klippan                             2
 • Höör                                2
 • Eslöv                               1

Källa: Pressmeddelande E.ON

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar