Avgrävda kablar orsakar fler strömavbrott - Grävallvar

Avgrävda kablar orsakar fler strömavbrott

Tyvärr ökar antalet strömavbrott som beror på avgrävda kablar. Antalet har nästan fyrdubblats bara under de senaste tre åren enligt Vattenfall.

Nästan var femte elavbrott orsakas nu av avgrävda kablar.
– Jag tycker att trenden är väldigt oroväckande, det går ganska kraftigt uppåt, säger Fredrik Persson, gruppchef på Vattenfall.

Pågrävningar innebär bland annat stora risker och kostnader för den som gräver, och viktiga samhällsfunktioner som vårdinrättningar, banker och telemaster kan slås ut. Dessutom orsakar elavbrotten reparationskostnader på 400 miljoner kronor per år.

Lyssna på hela inslaget i Sveriges Radio här. (De nämner Grävallvar)

Så förebygger grävmaskinister grävskador.

Dela med dig eller skriv ut:

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar