Hero Title Here

Sub title

Planering

Med planering kan du förutse fallgropar och undvika extra kostnader för ändringar och tilläggsarbeten. Planera inte bara vid skrivbordet! Åk ut och se dig omkring i området där du ska vara.

Läs mer

Risker

Många är inblandade i ett markarbete och du kan behöva tillstånd från flera olika nätägare, kommuner och myndigheter. Sök tillstånd i god tid.

Läs mer

Projekteringsärende

Ett projekteringsärende ger dig svar på vilken nedgrävd infrastruktur som finns i området där du planerar ditt markarbete. Det är en bra hjälp till exempel när du skriver offerter.

Läs mer

Tillstånd

Många är inblandade i ett markarbete och du kan behöva tillstånd från flera olika nätägare, kommuner och myndigheter. Sök tillstånd i god tid.

Läs mer

Ledningsanvisning

En av de vanligaste orsakerna till grävskador på ledningar är att det saknas ledningsanvisning. Här lär du dig om vad du ska tänka på när du skapar ett ledningsanvisningsärende i Ledningskollen.

Läs mer

Kommunikation

Det enklaste och bästa sättet att undvika grävskador är att se till att det finns goda kontakter mellan alla inblandade parter i ett markarbete.

Läs mer

Grävarbetet

När alla tillstånd är på plats och ledningarna märkta är det dags att börja grävarbetet. Då finns det en hel del mer att tänka på.

Läs mer

Ledningskollen

Via Ledningskollen får du reda på vilken nedgrävd infrastruktur som finns där du tänkt gräva. Läs mer »

Frågor & Svar

Vill du snabbt få svar på en fråga? Kolla in vår FAQ om ledningsanvisnings- och projekteringsärenden. Läs mer »

Guider

Vem har ansvar för vad vid projektering och planering av ett markarbete? Ladda ner lathundar vid markarbeten. Läs mer »

Gräv djupare i Kunskapsbanken

Lär dig mer om ledningsanvisning och planering av markarbeten för att undvika grävskador och olyckor.

Ledningskollen

Det är ditt ansvar som grävmaskinist att se till att du har en aktuell ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen är kostnadsfri och beställs på ledningskollen.se

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar