Tillsammans kan vi hjälpas åt för att förhindra grävskador

Bli vår partner i kampen mot grävskador

Grävallvar arbetar för att minska antalet grävskador. Inte bara för att reparationskostnaderna uppgår till cirka 400 miljoner kr om året, utan också för att varje avgrävd ledning riskerar att orsaka driftstörningar för privatpersoner, företag och viktiga samhällsfunktioner.

Exempel på hur Grävallvar ska arbeta för att minska antalet grävskador:

  • Ta fram en gemensam branschstandard för hur man ska agera vid grävskador.
  • Klargöra vad som gäller juridiskt och försäkringsmässigt när en maskinentreprenör arbetar utan ledningsanvisning.
  • Utbilda och informera genom annonsering, nyhetsbrev, sociala medier m.m.
  • Anordna grävarträffar runt om i landet och träffa entreprenörer på respektive ort.
  • Åka på roadshow till fiberaktörer över hela Sverige.
  • Föra dialog med skolor som utbildar entreprenörer och maskinförare.

Bli partner till Grävallvar

Nu bjuder vi in alla som månar om störningsfria ledningsnät till kampen mot grävskador genom att erbjuda partnerskap i Grävallvar. Kom med – ju fler vi är, desto större blir våra möjligheter att minska antalet grävskador. Det tjänar både du och vi på – och samhället i stort.

Som partner till Grävallvar får du exklusivt ta del av resultaten av våra överläggningar med jurister och försäkringsbolag. Du är också välkommen att medverka vid lokala arrangemang. Du bjuds in till nätägarträffar 1-2 gånger per år – första mötet blir hösten 2018. Dessutom får alla våra partners Grävallvars nyhetsbrev med den senaste informationen om hur vårt arbete mot grävskador fortskrider. Och kanske viktigast av allt – varje skada som kan förhindras på ditt ledningsnät innebär att du slipper onödiga kostnader och besvär.

Välkommen till Grävallvar!

Fyll i din intresseanmälan här. 

Kontakta gärna oss på info@gravallvar.se för mer information.

Vi är huvudpartners